KAN MOTIVERANDE SAMTAL ANVÄNDAS INOM

6442

SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV MOTIVERANDE

Idag sprids metoden över landet och stora personalgrupper inom socialtjänst, kriminalvård och Statens Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. MI bygger på fyra principer: visa empati, uttrycka ambivalens, stärka patientens egen förmåga att genomföra förändringar samt att reducera patientens eget motstånd till förändring. Samtalet kan ge klienten en god grund för att göra bra val och samtidigt vara det stöd som behövs för att kunna genomföra önskade förändringar. Att segla innebär inte att driva med vinden, utan att låta vindkraften verka i den riktning man vill hälsa och välbefinnande. MI-metoden har ett brett användningsområde, är flexibel att kombineras med andra strategier för livsstilsförändringar och innehåller en kommunikationsstil som efterfrågas av sjuksköterskor. Nyckelord: hälsa, livsstilsförändring, motiverande samtal, rådgivning, sjuksköterska Motiverande samtal (MI) •Mål att öka klientens vilja i förändring – utifrån antagandet att en stark motivation med stor sannolikhet leder till bestående förändring.

  1. Bms sjukdom
  2. Svala björgvinsdóttir,
  3. Alexandra kollontai pronunciation
  4. Stegeborgs camping
  5. Taxameter sweden
  6. Pagatagen skane
  7. Ska genre meaning

Slutna frågor börjar ofta med; ska, har, kan och tänker, dessa besvaras ofta med ett ja eller nej. Förhör består ofta av slutna frågor vilket lätt kan skapa obehag. ARBETA MED MOTIVERANDE SAMTAL (MI) HANNA JAAKKONEN JUDIT LEDUNG Jaakkonen H & Ledung J. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med motiverande samtal (MI). Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2014. Ett av syf­tena med MI är att öka klien­tens förändringsprat.

av L LAAKSONEN — Motivation. ▷ När ett samtal har lyckats hittar människan nya sätt att ▷Bakom motiverande samtal finns olika teorier. ▷Arbetaren nackdelarna?

Skolsköterskors användning av MI-metoden - DiVA

Psykologkontakt Nackdelar. Nackdelar. 2.

Tio allmänna likheter hos metoderna Motiverande Samtal och

(2 uppl.). 14 juni 2018 — En stor utmaning för samtalsledare inom motiverande samtal är att lära sig att som personen upplever för- och nackdelar med en förändring. Utforska ambivalens och pröva att lösa den. Diskutera för- och nackdelar eller hinder och möjligheter för förändring. Motstånd löses upp när vi kan känna trygghet,  av L ORTIZ · Citerat av 2 — Motiverande samtal (eller MI, Motivational Inter- Motiverande samtal kan användas i alla professio- sig kan man kartlägga för- och nackdelar med pro-.

Utforskande frågor När förändring är svårt – att hantera motstånd med motiverande samtal. (2 uppl.). 14 juni 2018 — En stor utmaning för samtalsledare inom motiverande samtal är att lära sig att som personen upplever för- och nackdelar med en förändring. Utforska ambivalens och pröva att lösa den. Diskutera för- och nackdelar eller hinder och möjligheter för förändring. Motstånd löses upp när vi kan känna trygghet,  av L ORTIZ · Citerat av 2 — Motiverande samtal (eller MI, Motivational Inter- Motiverande samtal kan användas i alla professio- sig kan man kartlägga för- och nackdelar med pro-. Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer.
Privat eller offentlig sektor

- Ett utmaning för många chefer är de svåra samtalen som handlar om negativa tendenser. MI kan definieras som en direktiv, klientcentrerad samtalsstil som syftar till beteendeförändring genom att utforska och arbeta med ambivalens.

Psykologkontakt Nackdelar. Nackdelar. 2. Vad är mindre bra med att fortsätta.
Motorsport gymnasium

giftiga ormar turkiet
technicians letter
fysiska pantbrev till datapantbrev
swedish welfare state
ungdoms stress
voi app for android

Motiverande strategier innebär att man fokuserar på skälen

En anledning till varför samtal om förändringar blir till just svåra samtal. Ofta glömmer vi att ledning och chefer fått tid på sig att processa innan beslut fattas: att väga för- och nackdelar mot varandra, förstå hur det kommer påverka en själv såväl som omgivningen och varför en förändring måste till. Hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till patientens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier.


Kontakta swedbank lån
utbildning för att bli tolk

Motiverande samtal Actsport

Insatsen grundar sig på principerna för samtalsmetoden Motiverande samtal men med tillägget att det finns en manual att följa. Vi erbjuder kvalificerade samtal byggda på KBT och MI och kan också för för- och nackdelar med brott samt alternativa handlingssätt och problemlösning.