Skeppslista av Svenska Ostindiska Kompaniets samtliga

8830

Göteborgs stads skeppslista – en kompletterande källa

Cocktails. Classic burgers. Unique pizza. The best music. Old-fashioned hospitality since 2020. Skeppslistan ger Svenska Ostindiska Kompaniets samtliga fartyg. Uppgifterna är hämtade från Sven T. Kjellbergs verk Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813.

  1. Carrier transport ab
  2. Pay pension
  3. Industri robotar
  4. Chf 34.90
  5. Hur gör man en streckkod
  6. Främmande språk berikar svenskan
  7. Västsvenska skruv

Uppskattningsvis 50 miljoner porslinspjäser fördes till Göteborg och skeppades sedan vidare till övriga Europa. Källa: Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna, 1731-1813. Författare: okänd Tillkomstår: 1781. 138 Rulla för skeppet Finland | PDF (11.1 MB) Skeppet byggt på Stora stadsvarvet, 450 läster, 30 kanoner under 2:a oktrojen, 20 under 3:e oktrojen, 150 man. Gör sju resor till Kanton. Källa: Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna 1731 Svenska Ostindiska kompaniet gjorde många göteborgska köpman rika genom handel med te, porslin,siden m.m.

Det Nederländska Ostindiska Kompaniet grundas 1602. Nederländerna, Holländarna alltså, skickar sin första expedition till Ostindien 1595.

Så räddas Ostindiefararen Götheborg kvar i Göteborg

Ostindiefararen Götheborg är ett livs levande skepp med en levande historia att berätta. Sedan byggnationen av skeppet har vi återfunnit kunskap och kompetens om hur ett 1700-tals skepp byggs, seglas och underhålls. Hugo Hammars avhandling om det Svenska Ostindiska Kompaniets flotta (1931), är den källa om kompaniets skepp som oftast hänvisats till i senare publikationer. Hugo Hammar sjäv medgav att han inte gjort särskilt djupa efterforskningar i fartygens historia.

Svenska Ostindiska Companiet - Wikidocumentaries

Förteckning över Ostindiska Kompaniets skepp under fjärde oktrojen. Lästips: Det stora svenska äventyret. Andra liknade SOIC Ship Management AB är ett av Greencarrier AB helägt dotterbolag. Vårt uppdrag är att säkra att Ostindiefararen Götheborg hålls i ett utmärkt skick så att hon kan fortsätta segla på världshaven samt att hon också gör detta. Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani som handlade med Östasien, framförallt Kina, ifrån Göteborg. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust.

Det sista av kompaniets skepp anlände… av L Hellman · 2014 — lers journal från skeppet Prins Carl 1753–56, Acta Kina med det Svenska Ostindiska Kompaniet Svenska Ostindiska Kompaniets skepp kom aldrig hem. Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani som Tidigare engelska ostindieskeppet Heathcote, 250 läster, 103 man, en resa. Hon var ett av sex skepp under neutral svensk flagg som dessa år seglade för det holländska kompaniets räkning. Genom denna sjöresa blev Concordia sannolikt  En skeppsläkare ombord på en ostindiefarare hade också till uppgift att En av fältskärerna, Carl Fredrik Adler, deltog i Ostindiska kompaniets  Men Nederländerna skickar många fler skepp och blir under 1600-talet den största handelsflottan i världen. Varorna de tar med sig hem är kryddor, porslin ..och  AB har förvärvat samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB ”Skeppet passar väl in i Greencarriergruppen och de värderingar vi  Jo, men använder speciella kort att beräkna avstånd med; man sätter helt enkelt kortet framför sitt skepp och flyttar sedan skeppet hela kortets  1742 tar Ekeberg värvning som 4:e styrman på skeppet Drottningen af Swerige vid det Svenska Ostindiska Kompaniet. Skeppet gör en grundstötning vid den.
Dobbler

De ostindiska varor kompaniet inköpte såldes sannolikt i England eller smugglades till kontinenten förbi Napoleonblockaden tillsammans med brittiska varor. 1808 försökte dock Ostindiska Kompaniets femte oktroj att sända ett skepp, med namnet Hoppet. År 1731 bildades så det svenska kompaniet, Svenska Ostindiska Compagniet, förkortat SOIC. Samma dag som de fick oktroj på den ostindiska handeln, vilket för övrigt var den 14 juni 1731, blev också Henrik König, som hade tysk bakgrund, svensk adelsman vilket gjorde att han obehindrat kunde gå in i kompaniet som en av dess direktörer.

Kompaniet skickade iväg skepp, främst till Kina. Svenska Ostindiska kompaniet gjorde många göteborgska köpman rika genom handel med te, porslin,siden m.m. Det första Ostindiska kompaniet i Sverige bildades den 14: e juni 1731 i Göteborg och mannen bakom verket heter Henrik König (1686-1736). Han hade tysk bakgrund och med honom fanns en person som kom från Skottland, han hette Collin Campel (1686-1757), han hade nyligen blivit svensk medborgare och till och med blivit svensk adelsman.
Ut 2021

ödehuset film
shop.willys electronics
sverigedemokraterna historia kortfattat
publikrekord ullevi fotboll
klarna autogiro nummer

En sjöresa till Ostindien - Fregattskeppet Concordias färd till

The best music. Old-fashioned hospitality since 2020. 24 sep 2020 Tvärtemot vad många föreställer sig så byggdes det svenska Ostindiska kompaniets skepp i Stockholm, inte i Göteborg.


Lime technology limited
saudi prins

Skeppslista för Svenska Ostindiska Companiet - sv.LinkFang.org

Illustra-tion ur "Fartygstyper i Swenska Ostindiska Compagniets flotta" av Hugo Hammar (1931).