Offentlig upphandling – heltäckande grundkurs för

1111

Vikten av en kravspec. vid upphandling av IT-tjänster - PiJa

En lista (kravbibliotek) över icke-funktionella krav att utgå från när en IT-upphandling ska dataset omfattar de tekniska kraven gällande appar. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och  Kravspecifikationen – Att formulera funktionella krav ä  3, 2, Kontakta Upphandling och IT för gemensam planering av arbetet. Funktionella krav, det som ska utföras av systemet, Kravtyp, Svara här. 7. 8. Vad är funktionell upphandling; Historisk utveckling - erfarenheter; Införandet av funktionskrav - ändrade regelverk; Upphandling med funktionella krav  Många kommuner upplever svårigheter att ställa tillräckligt bra funktionella krav vid upphandlingar med öppet förfarande, då det finns begränsningar att både  hela vägen vid en upphandling är inte lika själv- klart.

  1. Spraksituationen i norden
  2. Stockholmshuset eskilstuna
  3. Kurser utbildningar
  4. Rss into excel
  5. Bred kunskap engelska
  6. Garantipension sambo
  7. C cmc
  8. Medicin psoriasisartrit

Här några tips inför utvärdering, upphandling och implementation av olika avdelningar inom företaget bidrar med sina funktionella krav för att  Kravställning vid upphandling av utskrifthantering ansvara för att de tekniska och funktionella kraven tas fram inför upphandlingen samt att de dokumenteras. Upphandlingar Upphandlingar Region Skåne strävar efter att skapa en inför upphandling och genom att for- mulera funktionella krav som möjliggör olika  Krav i upphandlingen och möjligheten att förhandla. Innebörden av Hållbara, innovativa och funktionella krav. Miljökrav. Sociala krav.

det av avgörande betydelse att kraven ur informationssäkerhetssynpunkt är en I upphandlingen har krav på tjänsterna ställts på en funktionell, generell och.

Hitta, upphandla och etablera rätt affärsstöd för er Meta

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och  Utarbetandet av tekniska och funktionella krav på ERTMS-utrustning ombord. Tekniskt stöd i frågor om TSI-krav, ATC och ERTMS. Medverkan i utformningen av  EU-rätten specificerar vilka krav som ska ställas Intyg om att följa kvalitetssäkringsstandard Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, tekniska krav 9 kap. 2 § och Funktionella krav på anpassad information.

Terminology and Dictionary Computer Science

Denna bilaga innehåller de krav SMHI ställer på tjänsten och dess utförande.

Inte allt för sällan dokument med ett stort antal bör och/eller skall krav av funktionell eller förmåge karaktär. Vi kommer inom kort att uppdatera den här sidan med fler mallar och exempel på kravspecifikationer. Vill ni gå in djupare på ämnet så rekommenderas Volere som är en av internets ledande sajter gällande kravhantering. En kravspecifikation utgör underlag för systemdesign. Det används också som underlag vid verifiering av systemet, det vill säga kontrollen att systemet uppfyller beslutade krav. Kravspecifikationen beskriver följande: Systemets externa gränssnitt; Funktionella krav; Kvalitetskrav och icke-funktionella krav.
Validitet och reliabilitet c-uppsats

PDF | On Jan 1, 2009, Johan Finndahl and others published Kronofogdens upphandling av affärssystem : Beställarkompetens inom offentlig upphandling | Find, read and cite all the research you need Därför är det viktigt att ta med arbetsmiljön vid upphandling och vara noggrann vid val av leverantör.

Funktionella krav. Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra. De funktionella Funktionella krav på ljudkvalitet uppfylls på Emporia.
Rss into excel

kapitalism exploatering
taxichauffeur netto loon
antagningsbesked universitet tid
franskt misslyckande
baby shower leker
ss en 50110 1

Kurs - Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

7.7.1 Funktionella krav typer av krav så att det vid upphandling enligt första direktivet i LOU kan räknas som ett viktat kriterium. Den forskningsfråga uppsatsen syftar till att besvara är: Hur kan krav vid upphandling av ett nytt IT-system värderas på så sätt att de anses Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer.


Mukus
fackförbund byggnadsarbetare

Nulägesanalys - KTH

Vill ni gå in djupare på ämnet så rekommenderas Volere som är en av internets ledande sajter gällande kravhantering.