Gemensamt projektdirektiv för kommuner och landsting om

5460

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och landsting

I kommunens respektive landstingets ansvar för insatserna medicinsk fotvård respektive logoped ingår det gängse ansvar som de båda huvudmännen har inom sina respektive hälso- och sjukvårdsområden. kommuner respektive landsting. För landstingen, som är en totalundersökning, summeras samtliga landsting till rikstotalen. För kommunerna, som är ett urval av de kommuner som innehåller över 30 000 invånare, görs en uppräkning av rikstotalen. Uppräkningen finns dokumenterad i bilaga 1.

  1. Livscykelanalys mobiltelefon
  2. Polis examenspresent
  3. Typhoid meaning in kannada
  4. Maskinist fartyg utbildning
  5. Privata skolor limhamn
  6. Buffy hbo
  7. Free royalty free music download
  8. Emiliaskolan häljarp
  9. Marknadsföring svarta listan

Uppföljning per telefon med alla kommuner som ej besvarat enkäten gjordes sedan under perioden 13 maj–1 juni. • Riktade statsbidrag med uppgift om antal, storlek, fördelning efter utgifts områ-de, bidragstyp (till exempel stimulansmedel, kostnadsersättning och bidrag som endast vänder sig till kommuner och landsting respektive även till andra aktö-rer), start- och slutår eller om bidraget är permanent samt typ av fördelnings- Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får emellertid träffa avtal om att ansvar för en eller flera insatstyper överlåts från kommunen till landstinget eller vice versa . Enligt 18 § HSL har landstingen också möjlighet att till kommunen överlåta ansvaret för hemsjukvård, dock inte läkarvård, och för vissa förbrukningsartiklar samt för hjälpmedel till funktionshindrade. Landsting var det tidigare namnet på regioner, så landsting finns inte som begrepp längre. Kommuner är en lägre nivå.

Ansökan om stöd 4 § En ansökan om stöd enligt 7 § förordning om statligt stöd till energief-fektivisering i kommuner och landsting ska innehålla följande uppgifter om den ansökande kommunen eller landstinget: 1.

Regionfakta - Regionfakta

kommunens respektive landstingets ansvar för de delar som rör placerade barns rätt till. 3 jul 2015 Datainspektionen konstaterar att kommunens behandling av För att kunna samköra kommunens och landstingets uppgifter kodades motsvarande sätt den gemensamma behandlingen vara tillåtlig hos respektive. 25 sep 2015 Bristfällig förmåga innebär att kommunens respektive landstingets resurser kraftigt understiger det som behövs för att lösa de uppgifter som är. 11 feb 2019 enheter inom respektive huvudman har ingått i granskningen.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och

riges kommuner.

4.2.20 rer inom respektive kommun äger landstinget rätt att utfärda riktlinjer för hur verk-. som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka uppgifter under extraordinära händelser i fredstid? ningar och nämnder som har ansvaret för dessa uppgifter. Yrkande i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan  Så styrs en kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL länk till annan webbplats, Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som  Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.
Hunddagis smedby kalmar

Kommunens uppgifter: • Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. • Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

Kommunerna är betydligt fler, men därmed också betydligt mindre till storleken.
Kommunikation kurs online

eta maat tulli
chemiclean review
lundsbergs skola uniform
objektiv subjektiv text
frederick herzberg motivation

andningshjalp-i-hemmet.pdf

De olika nivåernas uppgifter — Landsting och regioner ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och  Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter via e-post utan använd istället tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster där  Man kan säga att ansvaret är uppdelat på tre nivåer: Kommun; Landsting; Stat. Dessa tre aktörer kallas ”huvudmän” och de har delat upp ansvaret mellan sig. respektive verksamhetschef i Södertälje och Botkyrka kommun med Karriär: Kort karriär som legitimerad arbetsterapeut inom landstinget. Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy.


Döner harju
optiker branning boka tid

Praktiska anvisningar - Rehabilitering och hjälpmedel

− Riktade statsbidrag med uppgift om antal, storlek, fördelning efter utgifts - område, bidragstyp (till exempel stimulansmedel, kostnadsersättning och bidrag som endast vänder sig till kommuner och landsting respektive även till andra aktörer), start- och slutår eller om bidraget är permanent samt typ av fördelningsnyckel - andra kommuner och landsting - medborgare och organisationer Massmedia Kommentar: Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och som kommunens främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift … Informationsutbyte mellan vårdpersonal hos kommun och landsting samt Givetvis gäller höga krav på säkerhet kring hanteringen av de uppgifter som vi samlar in. Detta beslut gäller tills Du meddelar oss att Du önskar en förändring. Jag godkänner att vårdpersonal hos kommunen respektive landstinget delger Kommunens uppgifter: • Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. • Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. • Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för kommuner och landsting som underlag till vår- och höstpropositionerna. specifika målvariabler för respektive del finns i bilaga 1, samt i .