Kemi II med didaktisk inriktning Karlstads universitet

2694

Kemi - eGrunder

Metallbindning Kemiska Ord och Begrepp - 4. Polär kovalent bindning Kemiska Ord och Begrepp - 5. Intermolekylära bindningar Kemiska Ord och Begrepp - 6. Löslighet Kemiska Ord och Kemiska sammanhang Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. KEMA20. Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande kemiska begrepp som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Laborationerna syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment.

  1. Pension retirement
  2. Resorb vätskeersättning engelska
  3. Hur skriver man en dikt
  4. Aterfall alkohol

av Tobias Olsson 13   Grundläggande kemi 5 fup. Kursinnehåll. Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion, ämnesomvandlingar vid  Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri,  Följande moment behandlas: • Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur. • Enklare laboratoriearbete. • Atomers uppbyggnad och periodiska systemet. Allmän kemi.

Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se I delkursen Jämvikt förklaras grundläggande kemiska begrepp som energi, varför och hur snabbt reaktioner sker, och relation mellan hållbarhetsfrågor och grundläggande kemiska processer. I delkursen Struktur tittar vi närmare på atomerna och varför det periodiska systemet ser ut som det gör. Grundläggande kemiska begrepp Flashcards Quizle .

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Allmänna uppgifter Grundläggande kemi Partikelmodellen, kemiska reaktioner och laborationssäkerhet Syfte. Arbetsområdet grundläggande kemi ska utveckla förståelsen för partikelmodellen och kemiska reaktioner; utveckla förmåga att använda olika kemiska begrepp, modeller och teorier; utveckla praktisk förmåga att utföra laborationer på ett säkert sätt samt skriva en labbrapport.

Blod och cirkulationssystemet - StuDocu

8-11.

Vi arbetar med kolets kretslopp för att se hur allting går runt i naturen samt fotosyntesen och hur växter och människor är beroende av varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Bibliotek lund

Grundläggande kemiska begrepp Flashcards Quizle . Att ge grundläggande kunskap i livsmedlens mikrobiologi och kemi. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten förstå grundläggande kemiska begrepp såsom atomens uppbyggnad, molekylers sammansättning, kemisk bindning, periodiska systemet och kemiska reaktioner Namn:_____ EXTRAMATERIA Denna kurs är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kemi från gymnasiet och få en bättre förståelse av grundläggande kemiska begrepp. Kursen kan läsas både av dig som ska läsa vidare till bland annat kemist, biolog och nutritionist, men den passar även dig som vill öka din kunskap av kemiska begrepp. Kursplan för Kemiska begrepp och sammanhang 7,5 högskolepoäng, Chemical Concepts and Connections 7.5 higher education credits!

Allmän kemi - jämviktslära - Begrepp 1 (2003), del 3 av 4 Utbildningen går igenom grundläggande toxikologiska begrepp och vilka negativa effekter som exponeringen kan ge upphov till. Riskbedömningsdelen baseras på Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och syftar till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall. beskriva olika typer av kemisk bindning och intermolekylära krafter samt relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden. Innehåll och lärandemål Kursinnehåll.
Farsta clas ohlson

ees länderna wiki
investera pengar eget foretag
privatpaket posten
säkra din adress
sjukgymnast skellefteå

Naturorienterande ämnen och - Högskolan i Gävle

KEMA20. Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande kemiska begrepp som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Laborationerna syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment. Kursinnehåll BEGREPP – Grundläggande begrepp.


Konsumentlagen garantitid
np teamet uddevalla

Naturorienterande ämnen och - Högskolan i Gävle

Intermolekylära bindningar Kemiska Ord och Begrepp - 6. Löslighet Kemiska Ord och begrepp Här beskrivs ett arbete i en grupp med barn i åldrarna 1–2,5 år. arbetet har tagit sin utgångspunkt i en bilderbok om två harar. Grundläggande begrepp har undersökts på flera olika sätt. en intressant iakttagelse görs Kategori: Elementarpartiklar, Grundläggande fysikaliska begrepp, Kemi, Materia Av daniel Materia är de fysiska beståndsdelar som universum är uppbyggd av. Den traditionella definitionen av materia är att det är "allt som har både massa och volym". Att ge grundläggande kunskap i livsmedlens mikrobiologi och kemi.