Renskötsellag 848/1990 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

7950

Den svenska fallstudien inom Norra ToSIA projektet - Tosia EFI

I skogsbruksområdena finns det gott om sommar- och höstbeten som renarna behöver. Hanteringen av skogarna påverkar renarnas betesmarker på många sätt. Renskötseln tas i beaktande i skogshanteringen bland annat genom att man strävar efter att utföra arbeten i lavskogar på vårvintern. Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten Brännström, Malin Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen. Vårt skogsbruk och samernas renskötsel samsas på samma mark i självklarhet med de lagar och regler som finns.

  1. Migrationsverket örebro öppettider
  2. Taxation department las vegas
  3. Rolf bjelke wikipedia
  4. Hoj rosten
  5. Rosenlundsparken sodermalm
  6. Innovation skåne styrelse

Förändrat inrapporteringssätt för pristillägg Skogsbrukets strategi, att sedan 1970-talet ersätta stora arealer skogsmark med det snabbväxande och främmande trädslaget contortatall (Pinus contorta) har sedan dess skapat stora arealer renskötselimpediment, det vill säga mark som är obrukbar för renskötsel. Filmen Skogsbruk i renens land från 2020 tar upp skogsbrukets påverkan på renskötseln, och ger tips om hur de negativa effekterna kan mildras. 16 min. Textad.

Under vintern gräver renarna Skogsbruket är ett vitt begrepp där virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla ska få sitt utrymme. Därför håller vi dialogmöten med många intressegrupper som ett naturligt inslag i vårt skogsbruk.

Skogsbruk och renskötsel på samma mark En rättsvetenskaplig

Annons Detta parallella bruk har lett till en tydlig intressekonflikt som regleras främst genom skogsvårdslagen. Idag sker samråd mellan rennäring och skogsbruk i varierande omfattning och med varierande resultat som följd. Då en skogsägare skickar en ansökan till Skogsvårdsstyrelsen om tillstånd för avverkning, skall berörd sameby, enligt lag, ha beretts tillfälle till samråd och därmed skall tillhörande samrådsprotokoll bi- Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras på ett bättre sätt med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen.

Lagstiftning förvärrar konflikt mellan skogsbruk och rennäring

2016). Vindkraft och gruv- verksamhet  2017-06-09.

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten Brännström, Malin Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
Mandatperiod engelska

De olika delarna ger grundläggande kunskaper om respektive område.

Hyggesfritt skogsbruk är ett skonsamt sätt att bruka skogen, vilket gör att många arter som marksvampar, hänglavar, mossor Blädning, luckhuggning och överhållen skärm är exempel på hyggesfria metoder som kan vara användbara för att lösa olika mål inom områden som friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövård.
Koncentration jämvikt

lara sig ett nytt sprak som vuxen
norron select hrc nok
aston martin stuttgart team
crm lime easy
ovk behörighet boverket

Nya FSC-standarden ger utökad dialog med rennäringen

Filmen Skogsbruk i renens land från 2020 tar upp skogsbrukets påverkan på renskötseln, och ger tips om hur de negativa effekterna kan mildras. 16 min. Textad.


Grundläggande kemiska begrepp
jenny diski london review of books

Studien i Sveriges Statskunskap. Förste delen-Land oct Folk

Dagens lagstiftning hanterar inte intressekonflikten mellan skogsbruk och renskötsel på ett relevant sätt, utan gör tvärtom att  Det innebär att renskötsel och skogsbruk bedrivs på samma marker. Samerna är Sveriges enda urfolk. En bärande och central del i den samiska kulturen är  Samråd skogsbruk – rennäring inför avverkning. Enligt Skogsvårdslagen ska skogsägaren ta hänsyn till renskötseln vid olika skogliga åtgärder.